Velkommen til Audio Logopedisk kontor

Vi er 3 logopeder og 1 audiopedagog som har hvert vårt enkeltmannsforetak i et kontorfellesskap. Vi behandler voksne og barn med tale, språk, kommunikasjon, stemme, svelgvansker og hørselsvansker. Vår adresse er: Skedsmogt 3 C, 2000 Lillestrøm.

 

Vi behandler på vårt på vårt kontor eller i hjemmet/institusjon når lege rekvirerer det.

 

Vi har avtaler med HELFO , dvs at de fleste av våre brukere, får dekket sin behandling gjennom Folketrygden.

 
 
Margrete Amundsen, logoped MNLL
tlf: 950 87 775   e-mail: margrete.amundsen@me.com

Ble utdannet logoped i 1988.

Margrete har lang og god erfaring med behandling og veiledning av afasi, dysartri, dysfagi (svelgvansker) og andre munnmotoriske lidelser/vansker. Hun behandler diagnoser som: Vocal cord disorder (VCD), Parkinson (LSVT terapaut), MS, ALS og andre nevrologiske vansker/lidelser. Stemmevansker har hun lang erfaring med, funksjonelle som organiske.
Hun gir behandling i grupper eller individuelt. Hun har også erfaring med stemmevansker i sammenheng med teater og sang.

 
 
Tone Ingsøy-Verp, audiopedagog MNAF
tlf: 922 35 019   e- mail: tonemlb7@gmail.no

Ble utdannet audiopedagog i 1994. Har utdanning innen psykologi og pedagogikk (cand.mag).

Hun har lang erfaring innen behandling av hørsel, kommunikasjon og IT. Har vært leder av hørsel/ kommunikasjonsavdeling på Hjelpemiddelsentralen i Akershus, erfaring også med foredrag og kursvirksomhet. Vært sentral i ISAAC Norge og har god erfaring med alternativ kommunikasjon. Har lang erfaring med afasibehandling og ulike språkvansker for ulike grupperinger.

Innen hørselsområdet bred erfaring  med Cochlea implantat, trening og oppfølging – og med høreapparat og kommunikasjonstrening for hørselshemmede. 

 
 
Tone Ingsøy-Verp, audiopedagog MNAF
tlf: 909 44 370   e-mail: solveig@skrolsvik.no

Ble utdannet logoped i 1998.

Hun har lang erfaring med unge og voksne med afasi og dysartri, og med barn og unge med taleflytvansker og språkvansker. I tillegg har hun erfaring med behandling av stemmeproblematikk ved Parkinson, samt andre nevrologisk tilstander. Innen språkvansker hos barn, har hun også erfaring både med kurs og foredrag for personale i barnehage og foreldre. Solveig er for tiden leder av Norsk Logopedlag i tillegg til å drive logopedisk behandling.

 
 
Tone Ingsøy-Verp, audiopedagog MNAF
tlf: 959 34 543  e-mail: logoped@sandbraaten.net

Ble utdannet logoped ved universitetet i Oslo 2009.

Hun har erfaring med behandling av barn med språkvansker og uttalevansker, og med voksne som har afasi, dysartri, taleapraksi, 
svelgvansker og stemmevansker. Hun har også erfaring med lese-skriveopplæring, og har sertifisering i LOGOS. Dette er en databasert diagnostisk test til kartlegging av lesevansker/dysleksi.